Μια μπροσούρα με είκοσι δημιουργικές συνταγές για την MEDITERRA A.E και τα Mastihashops. Προσπαθήσαμε να σχεδιάσουμε ένα έντυπο που να έχει χρηστική αξία – ως εργαλείο μαγειρικής, να αναδείξει το αξιόλογο φωτογραφικό υλικό αλλά ταυτόχρονα να αποτελέσει και ένα συλλεκτικό στοιχείο πολιτιστικού χαρακτήρα. Επιλέχθηκαν χαρτιά με ματ υφή που συνάδουν με την αγνότητα και τα ποιοτικά χαρακτηριστικά της πρώτης ύλης που δεν είναι άλλη από την Μαστίχα Χίου.