Επιστροφές σε προϊόντα που έχει παραγγείλει ο πελάτης και έχουν παραχθεί αφού έχουμε λάβει σχετική επιβεβαίωση και έγκριση των σχετικών προσχεδίων, ΔΕΝ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΔΕΚΤΕΣ. Ο πελάτης θα πρέπει να ελέγξει σχολαστικά τη σωστή αναγραφή όλων των στοιχείων στο προσχέδιο (ονόματα, ημερομηνίες, τοπωνύμια κτλ) καθώς επίσης τη σύνταξη και την ορθογραφία σε όλα τα κείμενα. Η επιβεβαίωση γίνεται μόνο μέσω e-mail και ποτέ προφορικά. Σε περίπτωση που ο πελάτης θελήσει να κάνει οποιαδήποτε αλλαγή αφού έχει επιβεβαιώσει και εγκρίνει τα σχετικά προσχέδια, θα πρέπει να ενημερώσει σχετικά μέσω e-mail την ΕΤΑΙΡΕΙΑ. Εάν έχει ξεκινήσει ήδη η παραγωγή των εντύπων του πελάτη δεν παρέχεται δυνατότητα για καμία αλλαγή. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, η ΕΤΑΙΡΕΙΑ έχει τη διακριτική ευχέρια να προβεί σε αλλαγές, υπό την αυστηρή προϋπόθεση ότι δεν έχει ξεκινήσει η παραγωγική διαδικασία της εκτύπωσης.

Εξαιρούνται περιπτώσεις κατά τις οποίες υπάρχει σοβαρό ελάττωμα σχετικό με την ποιότητα της εκτύπωσης ή του χαρτιού. Σ’ αυτή την περίπτωση και μετά από συνεννόηση, θα πρέπει να επιστραφεί η συνολική ποσότητα της παραγγελίας προκειμένου να ελεγχθεί από την ΕΤΑΙΡΕΙΑ. Εάν διαπιστωθεί ότι τα προϊόντα είναι πράγματι ελαττωματικά, η ΕΤΑΙΡΕΙΑ αναλαμβάνει να τα αντικαταστήσει και να τα αποστείλει εκ νέου χωρίς καμία επιβάρυνση του πελάτη. Σε διαφορετική περίπτωση, αποστέλλονται εκ νέου στον πελάτη με δική του χρέωση μεταφορικών εξόδων.