Η «ΦΟΥΝΤΑΝΑ»

Δεν είναι το μικρό και ιδιαίτερο σχήμα του, δεν είναι το χαρτί ούτε η θερμοτυπία στο εξώφυλλό του που κάνουν αυτό το βιβλιαράκι να ξεχω...

Continue reading