Ναυτικό letterpress
Ναυτικό letterpress
Το μικρό κορίτσι
Το μικρό κορίτσι
Το τετραδιάκι
Το τετραδιάκι
Θάλασσα
Θάλασσα
Γαμοβάπτιση
Γαμοβάπτιση