Όλα τα προσκλητήρια μπορούν να διαφοροποιηθούν και να προσαρμοστούν στις δικές σας αισθητικές προτιμήσεις. Αλλαγές σχήματος, χρώματος και χαρτιού είναι εφικτές. Θερμοτυπίες, αναγλυφοτυπίες και άλλες ειδικές τεχνικές μπορούν να εφαρμοστούν στην πρόσκληση, στον φάκελο καθώς και στα άλλα έντυπα της βάπτισης.