Μουσειοσκευή Φ.Ο.Β.

Μέσα σ’ αυτό το μπαουλάκι, κρύβεται ένας ολόκληρος κόσμος γνώσης αναφορικά με την ιστορική ΜΑΧΗ ΤΟΥ ΑΙΠΟΥΣ του 1912. Η μουσειοσκευή αυτή, αναπόσπαστο πλέον κομμάτι του Μουσείου του ΦΟΒ, αποτελεί ένα εκπληκτικό εκπαιδευτικό εργαλείο με αποδέκτες τα Δημοτικά Σχολεία και τα Γυμνάσια του νησιού μας. Είχαμε την τιμή να επιμεληθούμε, να σχεδιάσουμε και να κατασκευάσουμε τη μουσειοσκευή αυτή και γι’ αυτό μπορούμε να μοιραστούμε  τη χαρά και την ικανοποίηση των δημιουργών της, της δραστήριας ομάδας του ΦΟΒ.

banner_covid